ประธานชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ZBL-BF_ZBxU
ดู 2264 ครั้ง
ลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด
พี่น้องร่วมใจสร้างลานชุมชนปลอดยาเสพติด "ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อปลอดยาเสพติด" เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของลูกหลานชาววัดอรุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับพื้นที่ว่างในชุมชน พื้นที่ 215 ตรางเมตร เพื่อเทปูนซีเมนต์ทำเป็นลานสาธารณะประโยชน์ ใว้สำหรับให้เด็กๆในชุมชนได้ออกกำลังกายและไว้ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน
รายการก่อสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด
1.เทลานปูน ขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ยาว 40 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ใช้สอย 250 ตารางเมตร
2.สนามหญ้า ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร
3.ติดตั้งราวเหล็ก ขนาดความสูง 0.50 เมตร ยาว 14 เมตร
4.ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 3.80 เมตร จำนวน 6 ต้น
5.สนามฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ 1 สนาม(สำหรับเด็ก 7-10 ขวบ)
6.สนามแบดมินตันพร้อมอุปกรณ์ 1 สนาม
7.ปลูกต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มัน ขนาดความสูง 3.50 เมตร จำนวน 2 ต้น
8.ปลูกต้นโมกขศักดิ์ ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 24 กระถาง
9.ปลูกต้นมะยม ขนาดความสูง 2 เมตร จำนวน 2 ต้น
10.ชิงช้าโยกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัว
11.โต๊ะหินขัดพร้อมม้านั่ง จำนวน 2 ชุด
12.ปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
13.สร้างรางระบายน้ำความยาว 15 เมตร
รวมใช้เงินในการก่อสร้างและปรับปรุงทั้งสิ้นเป็นเงิน = 244,450 บาท
รายนามผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคเงินสร้างลานอเนกประสงค์ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด
1.บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัดโดย คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ = 81,500 บาท
2.ค่ายเพลงกะฉ่อนคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ = 56,150 บาท
3.บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้งจำกัดโดย คุณสัจเกษม วงศ์วรรณไชย = 30,000 บาท
4.คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล (เสี่ยเกา สาย2) = 25,000 บาท
5.คุณกฤษณะ เนาว์สถาน(นะ เมืองเพชร) = 12,000 บาท
6.คุณมานะ มานะ คงวุฒิปัญญา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางกอกใหญ่ = 10,000 บาท
7.คุณวิรัช คงคาเขต อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ = 10,000 บาท
8.คุณประพัฒน์ จันวันเพ็ญ(แต๊บ วัดอรุณ) = 5,000 บาท
9.ดาบยนต์ สมเด็จ = 5,000 บาท
10.คุณทัศนัย มณีสุข(บอย วัดอรุณ) = 2,000 บาท
11.คุณตุ่ม และครอบครัวทองแท้ = 1,000 บาท
12.คุณปรีชา รัตนประสิทธิ์ = 1,000 บาท
13.คุณตอง วัดอรุณ = 1,000 บาท
14.ป๋าแดง = 1,000 บาท
15.คุณยักษ์เอ๊ย by กะฉ่อน = 500 บาท
16.คุณรณวิทย์-คุณนกแก้ว = 500 บาท
17.คุณแม่ฮวย = 500 บาท
18.คุณต๊อบ วัดอรุณ = 300 บาท
19.คุณแม่จี๊ด = 300 บาท
20.คุณเนี้ยว = 200 บาท
21.คุณใหม่ = 200 บาท
22.คุณนิว ทองแท้ = 200 บาท
23.คุณป้าช่วย สังเพ็ชร = 200 บาท
24.คุณลุงบานเย็น มาละยะมาลี = 200 บาท
25.คุณแหม่ม-คุณมาลี เหมือนมาต = 200 บาท
26.คุณยุวดี 100 บาท
27.คุณแม่โต้ =100 บาท
28.คุณหมวย =100 บาท
29.คุณเก่ง วัดอรุณ =100 บาท
30.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม =100 บาท
รวมเป็นที่เงินที่รับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งสิ้น = 244,450 บาท
.....
ลานอเนกประสงค์ ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ
variety.kachon.com/61512