งานรับตราตั้ง ท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต(พระอาจารย์หนุ่ม) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดศรีษะเกษ 05

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=_qp5xAhOcfk
ดู 1192 ครั้ง
((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ ร่วมงานรับตราตั้งท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต(พระอาจารย์หนุ่ม) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดศรีษะเกษ(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/300815