กาแฟโบราณตรามังกรบินที่งานเทวาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=59etTOpAFS8
ดู 1424 ครั้ง
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=593