28-12-60 งานบวงสรวงเทิดพระเกียรติ 250 ปี"พระเจ้าตาก"แจกทาน1,500 ชุด

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=A9VSdlfGGec
ดู 2021 ครั้ง