ตรุษจีนปีนี้ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ 04

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=K2wYDFf-tRw
ดู 1277 ครั้ง
รุ่ง สุริยา - MV เพลง ตากสินมหาราชชาตินักรบ (ฉบับเต็ม)
https://www.youtube.com/watch?v=mwc8CuZyOYk