ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ ชุมชนเก่าแก่มีอายุ 100 กว่าปี ย่านฝั่งธน (น.ส.พ.นิติรัฐ ออนไลน์)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=EgP0iwDhjcI
ดู 1462 ครั้ง
((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
MV เพลงวัดอรุณ (รําลึกพระเจ้าตากสินมหาราช)
https://variety.kachon.com/279051