เที่ยวพม่า เจดีย์ไจ้ปุ่น

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=JFhdvwh-ASw
ดู 1751 ครั้ง
เที่ยวพม่า เจดีย์ไจ้ปุ่น by : http://oceansmile.com/ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyailpun Paya) ไจ๊ คือ พระหรือเจดีย์ ปุ่น คือ 4 ดังนั้น พระเจดีย์จุ่น คือ พระเจดีย์ที่มีพระ 4 ทิศ โดยพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ อายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้นโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่า ในที่สุดแล้ว น้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่เห็นในปัจจุบัน โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่น ๆ คือ พระพักตร์จะเศร้ากว่าองค์อื่น สำหรับผู้ที่เดินทางมาทัวร์พม่า ยังเมืองหงสาวดี จะต้องมาสักการะ ณ ที่แห่งนี้