พระหินอ่อน ทัวร์พม่า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=aTNQvRSvNwc
ดู 2535 ครั้ง
พระหินอ่อน by : http://www.oceansmile.com/ วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าจอจี เป็นที่ประดิษฐาน "พระหินอ่อน" ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า หรือชาวพม่าเรียกเป็นหยก เป็นพระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
ที่ วัดเจ้าดอจีแห่งนี้ องค์พระหินอ่อนได้ประดิษฐานอยู่ในห้องกระจกแก้วเพื่อเป้นการควบคุมอุณหภูมิ ไว้เพื่อป้องกันการเสียหายของหินอ่อนจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
พระ หินอ่อน นีคือ พระพุทธรูปที่แกะสลักขึ้นด้วยหินอ่อนที่นำมาจากมัณฑะเลย์ ที่มีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า