สารคดี สงครามรถถังสนั่นโลก สมรภูมิรบสตาลินกราด

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=EYcdbz7qbzI
ดู 1736 ครั้ง
Greatest Tank Battles : The Battle of Stalingrad
สำรวจการทำศึกสงครามด้วยรถถังครั้งสำคัญหลายครั้งในประวัติศาสตร์ และชมภาพจำลองเหตุการณ์จริงที่สร้างด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์และคำบอกเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์ในสารคดีชุดสงครามรถถังสนั่นโลก

หมายเหตุใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อประโยชน์ในการสอนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร