พื้นที่ชีวิต - ชนพื้นเมืองแห่งหุบเขาโอโม่ 21Aug13

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=5qQuuShQBJM
ดู 2444 ครั้ง
Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_OoHndZn5zJxVL-XvlXADWwgZL13Uu0