1 วันในการรัฐประหาร 2490 โดยแท้ ประกาศวุฒิสาร

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=hpY4knTshLM
ดู 452 ครั้ง