ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=q2PbgE5K2-0
ดู 2009 ครั้ง
ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 พร้อมภาพประกอบ