ตามรอยเจ้าตาก -วิเคราะห์จากแผนที่

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=-f4mmcS_lEc
ดู 1410 ครั้ง
การวิเคราะห์นี้เป็นการ วิเคราะห์จากแผนที่ ที่มีการเขียนลักษณะภูมิศาสตร์ ในสมัยรัชการที่5 เอาไว้ ดังนั้นข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเช่นกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ หลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่า ชิ้นใหม่ในอนาคตได้เช่นกัน