สมโภชพระเจ้าตากสินมหาราชและแห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดบางแวก/6

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=xphXmqDUHJw
ดู 1452 ครั้ง
ฝนกลับตกลงมาห่าใหญ่อย่างไม่มีปี่ไม่มีขุ่ย ผู้คนที่มาร่วมงานอยู่ในปรัมพิธีต่างแหงนหน้ามองฟ้าอย่างอัศจรรย์ใจ แล้วหันหน้ากลับมามองไปยังพระรูปองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ แล้วกราบไหว้พระรูปของพระองค์ท่านด้วยความเคารพศรัทธามากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=657