กะฉ่อนพาเที่ยว ไหว้พระขอพรที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=R5EgNmy3eXA
ดู 1618 ครั้ง
พระร่วงโรจนฤทธิ์
มีชือเต็มว่า พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร มีประวัติว่า แต่เดิมสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัย ที่คือจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน มีพุทธลักษณะงดงามต้องพระราชหฤทัย แต่ชำรุดเหลือเพียง พระเศียร พระหัตถ์ และพระบาท จึงโปรดเกล้าให้อัญเชิญมาซ่อมแซมที่กรุงเทพ โดยจัดการพระราชพิธีเททองหล่อขึ้นเมือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2456 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม องค์พระรูปเมือแล้วเสร็จมีความสูง 7.42 เมตร หรือราว 12 ศอก 4 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัย ทำด้วยทองเหลือง หนัก 100 หาบ ต่อจากนั้นเมือเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2457 ได้นำมาประกอบเข้าด้วยกันที่ จังหวัดนครปฐมเมือวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2458
http://www.kachon.com/tour/detail.asp?id=3