เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=jndXiE33kTA
ดู 1295 ครั้ง
หลวงปู่เจียม อติสโย วัดอินทราสุการาม ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
หากกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสาธุชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ หลายๆท่านก็คงจะนึกพระเกจิอาจารย์ ซึ่งเราท่านรู้จักกันดีในนามของหลวงปู่เจียม อติสโย แห่งวัดอินทราสุการาม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ และมีตำนานความเป็นมาของวัดน่าสนใจ แต่ที่น่าสนใจยิ่งก็คงจะเป็นเรื่องราวของหลวงปู่เจียม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ นำความเจริญมาสู่วัด อีกทั้งท่านยังเป็นศูนย์รวมทั้งจิตใจที่ประชาชนในละแวกนั้นที่ให้ความเคารพนับถือ เพราะท่านได้ขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชนละแวกนั้นด้วยศาสนา และด้วยปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสประกอบกับความเมตตาบารมีของท่านทำให้มีญาติโยมสาธุชนทั้งใกล้ไกลให้ความนับถือ ท่านเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่ต้องการจะจรรโลงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไม่มีขีดจำกัด

ติดตามรายการ"เปิดบันทึกตำนาน"ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble