เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VTPKWHJppNk
ดู 1611 ครั้ง
พระพุทธวิถีนายก หรือ หลวงปู่บุญ ขันธโชติ วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
หากจะกล่าวว่า ในแผ่นดินถิ่นนครปฐมไม่เคยว่างเว้นจากพระผู้ทรงอภิญญาเอาเสียเลยก็คงจะกล่าวได้อย่างสนิทใจ เพราะไม่ว่ายุคไหนๆตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็เห็นมีแต่จังหวัดนครปฐมนี้เท่านั้นที่มีพระภิกษุผู้ทรงศิลงามที่สุดปรากฏสืบต่อกันเรื่อยมา ด้วยเหตุที่มีพระผู้ทรงอภิญญาอุบัติขึ้นในจังหวัดนครปฐมต่อเนื่องกันมาทุกยุคทุกสมัยนั่นคงเป็นเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าต่างประพฤติปฏิบัติน่าเลื่อมใสต่างมุ่งมั่นในการเล่าเรียนศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติตามรอยบาทของพระพุทธองค์อย่างแน่วแน่ ดังนั้นพระอริยสงฆ์แต่ละรูปจึงมีแต่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนเฉกเช่น หลวงปู่บุญ ขันธโชติ แห่งวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ติดตามรายการ"เปิดบันทึกตำนาน"ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble