กะฉ่อนพาเที่ยว ชมประวัติการเผาตนเองของนายเรืองและนายนกที่วัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=XJvu_NjIahQ
ดู 2524 ครั้ง
กะฉ่อนพาเที่ยว วันนี้พาท่านมาชมเรื่องราวของตำนานอีกเรื่องหนึ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เรื่องราวอันก่อเกิดจากความเชื่อ ถึงวิธีการ และเส้นทางที่จะสำเร็จโพธิญาณ ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่มีการบันทึกไว้ใจดหมายเหตุ และพงศาวดารของกรุงรัตนโกสินทร์ เหตุการณ์ของเรื่องที่นับว่าเป็นโศกนาฎกรรมนี้ผูกพันอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล และไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ได้มีการเกิดขึ้นซ้ำกันถึงสองครั้ง
http://www.kachon.com/tour/detail.asp?id=6