สยามประเทศ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=LvoagPeUaqw
ดู 720 ครั้ง
ภาพ : จากอินเตอร์เน็ต - ขอบคุณอย่างสูงต่อท่านเจ้าของภาพและขออนุญาตในการนำมาประกอบเรียบเรียง
ดนตรีประกอบ : Jupiter(Gustav Holst) ,ขับไม้บัณเฑาะว์(Bangkok Symphony Orchestra) ,
การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้(จำรัส เศวตาภรณ์) - ขอบคุณอย่างสูงต่อท่านผู้ประพันธ์เพลงและขออนุญาตมาประกอบใช้