งานวันพระเจ้าตากสินมหาราช โดยชาววัดอรุณ 014

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ALg5EQHG-rs
ดู 1325 ครั้ง
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียติในพระองค์ท่าน ที่พวกเราลูกหลานชาววัดอรุณได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียติในพระองค์ทุกปี งานที่ว่านั้นก็คืองานวันพระเจ้าตากสินมหาราชของพวกเราชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=686งานวันพระเจ้าตากสินมหาราช โดยชาววัดอรุณ