สารคดีสั้นกรมประมงตอน ปิดอ่าว

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=POwPouQZ6J0
ดู 1154 ครั้ง
ปิดอ่าวทะเลไทย เป็นอีก 1 ภารกิจด้านยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โดยสารคดีดังกล่าวได้จัดทำในปี 2552