ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน เรื่องที่ ๔ "กำลังใจเคลื่อนที่เร็ว"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=BxmWbtmIdNU
ดู 1166 ครั้ง
ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

เรื่อง "กำลังใจเคลื่อนที่เร็ว" นี้อิงสาระจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กำลังใจเคลื่อนที่เร็ว" หนึ่งในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นหนึ่งในงานของผู้ที่มีหน้าที่ แต่ความขัดแย้งที่อยู่ในใจของผู้ที่มีหน้าที่กลับเป็นอุปสรรคสำคัญ นอกจากเขาจะต้องช่วยให้ผู้อื่นก้าวข้ามปัญหาได้แล้ว ตัวเขาเองกลับต้องหาคำตอบและความหมายนั้นด้วย