ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน เรื่องที่ ๓ "ชีวิตใหม่ที่เชื่อมโยง"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=rJE3Pjmd6W4
ดู 2207 ครั้ง
ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

เรื่อง "ชีวิตใหม่ที่เชื่อมโยง" นี้อิงสาระจากกระทรวงสาธารณสุข

ปัญหาความแตกแยกขัดแย้งที่ถูกนำติดมายังโรงพยาบาล สร้างความลำบากใจให้แก่ทุกฝ่าย ในขณะที่การปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ดีขึ้นตามแนวคิดใหม่ ก็สร้างแรงกดดันให้ผู้ที่เป็นแพทย์อยู่ไม่น้อย "ชีวิตใหม่ที่เชื่อมโยง" กลับเป็นคำตอบให้ทุกฝ่ายได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ฝันที่ทุกคนรอคอย