ธิราชเจ้าจอมสยาม {Thee Siamese Lord} Ep. 28

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=X9o9qWmHRqE
ดู 819 ครั้ง
20OCT10 THAILAND(◠‿◠:❤)*❤❤
สารคดีกึ่งละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช,
ธิราชเจ้าจอมสยาม {Thee Siamese Lord}

Thanks from the heart for the great sharing ka, Kun Mahhaudj(◠‿◠:❤)*
And all rights go to Rightful Owner : http://www.youtube.com/user/mahhaudj

Love and respect for you ka.
Kaew(◠‿◠:❤)*