สารคดี 100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 11 เสด็จประพาส อิตาลี ตูริน-เวนิส

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ojECG88leFg
ดู 878 ครั้ง
สารคดีไกลบ้านตอนที่ 11 อิตาลี ตูริน-เวนิส
สารคดี ชุด 100 ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พศ 2550
อยากให้ทุกคนได้ชม เพื่อการศึกษา และได้รับความบันเทิง เท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด