เบื้องหลังภาพยนตร์สารคดีชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน" (เวอร์ชั่นสั้น)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=9aWfhAeKuo8
ดู 2538 ครั้ง
"ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

ภาพยนตร์สารคดีในระบบ 4K โดยความร่วมมือร่วมใจของกองทัพเรือ และ 7 กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ซึ่งก็คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งพี่น้อง ประชาชนหลายภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุน

ภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้ มีเนื้อหาเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน ให้มีกำลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องติดตามในภาพยนตร์สารคดี ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้