พิธีพุทธาเทวาภิเษก พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ณ วัดอรุณราชวราราม

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=9m-JszFpZLQ
ดู 2022 ครั้ง