((นสพ.นิติรัฐออนไลน์))"ขบวนพิธีแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชาววัดอรุณ ประจำปี2561"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=u1aG3dcqF3Q
ดู 1864 ครั้ง