ตรุษจีนปีนี้ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ 01

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=s9QQBq0gj68
ดู 2057 ครั้ง
รุ่ง สุริยา - MV เพลง ตากสินมหาราชชาตินักรบ (ฉบับเต็ม)
https://www.youtube.com/watch?v=mwc8CuZyOYk