ประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยรายการโบราณท่านว่า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=j5xqcaPq8hM
ดู 1575 ครั้ง
ประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยรายการโบราณท่านว่า ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมความรู้เยาวชนไทย