กรมหลวงชุมพร::เกร็ดประวัติ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=kj4Mxvw9g3o
ดู 575 ครั้ง
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ