ร.ศ.๑๑๒

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=GCYVzRMco20
ดู 1440 ครั้ง
วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ : ๑๓ กรกฏาคม ๒๔๓๖