ตลกเหยินสกอเปี้ยน by กะฉ่อน ที่งานฉลองยศ พลตรี โกศล ชูใจ 07

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=G3PHkKdizRM
ดู 4394 ครั้ง
งานฉลองยศท่านนายพลคนใหม่ พลตรี โกศล ชูใจ /1
บรรยากาศของงานแสนอบอุ่นเป็นกันเองอย่างยิ่ง เพราะงานนี้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่สนิทสนมกับท่านพลตรี โกศล ชูใจ ได้เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิเช่น คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด พลตำรวจตรี เจริญ ศรีศศลักษณ์ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการสอบสวนกลาง พลตรี สมนึก ฉันทะ กรมราชองค์รักษ์ พลตรี สรกฤต ศรีนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอก(พิเศษ) ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พันเอก(พิเศษ) วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ พันเอก(พิเศษ) ศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพน้อยที่ 1 พันเอก(พิเศษ) พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 พันเอก(พิเศษ) สมควร วงษ์เวียนจันทร์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พันเอก(พิเศษ) ศิระวุช วะน้ำค้าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 16 พันเอก(พิเศษ) มหินทร์ ตุงคะเสรณี ผู้อำนวยการกอง กรมสารวัตรทหารบกฯ พันเอก(พิเศษ) วุฒิชัย เจริญชื่น นายทหารปฏิบัติการประจำหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พันเอก(พิเศษ) ศิริพงษ์ พุ่มพวง รองผู้อำนวยการสำนักแผนฯ คุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร นายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ เจ้าของกาแฟโบราณ ตรามังกรบิน ทนายสานิตย์ กาญจนเศรนี เจ้าของสำนักงานทนายความ BIA คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล(เกา) คุณศุภพงศ์ เลิศสินธวานนท์(บอย) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ) คุณศัจจะเกษม วงศ์วรรณไชย(ยุ่ง)
http://www.kachon.com/generalnews/detail.asp?id=9465