มาคุยกันเรื่อง กะฉ่อนไม่ใช่กระฉ่อน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=mhC7pZb52kg
ดู 2329 ครั้ง
เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1801