ทางเดิน 5,000 ปี ของมา(เงาะซาไก) ตอนที่ 1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ztzceeRiZ34
ดู 1079 ครั้ง
เจตนารมณ์ของเรา ..เพื่อสิทธิมนุษยชนของมานิ ด้วยจิตที่จริงใจที่เราจะสามารถมีให้กับเขาได้........