แจกฟรี ภาพวาดสีน้ำมันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=MEMVq8R8f1w
ดู 1299 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว
http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1831