ธิราชเจ้าจอมสยาม {Thee Siamese Lord} Ep. 56

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=gs6aQt1rQH4
ดู 1331 ครั้ง
8NOV10 THAILAND(◠‿◠:❤)*❤❤
สารคดีกึ่งละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช,
ธิราชเจ้าจอมสยาม {Thee Siamese Lord}

Thanks from the heart for the great sharing ka, Kun Mahhaudj(◠‿◠:❤)*
And all rights go to Rightful Owner : http://www.youtube.com/user/mahhaudj

Love and respect for you ka.
Kaew(◠‿◠:❤)*