สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ พระปิยมเหสีในดวงหทัย

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=DH_D1VtNFYY
ดู 1230 ครั้ง
ขอบพระคุณภาพจาก Youtube และ สถานี ThaiPBS