พิธีไหว้ครูวัดบางแวก (ฝ่ายสงฆ์)/2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=xuOGwiVywmk
ดู 2264 ครั้ง
วิดีโอที่สร้างด้วยแอ็พ Socialcam: http://socialcam.com