คลื่นมหาชนนับพันคน มารับแจกข้าวสารฟรี ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ 06

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=rms_cAuHo0U
ดู 1094 ครั้ง
บรรยากาศภายในงานปีนี้เต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ แฝงไปด้วยความสุขสดชื่นของพี่น้องคนไทยกว่าหนึ่งพันชีวิต ที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันคือ มีความเคารพรักและศัทธาใน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=736