ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน เรื่องที่ ๒ "ศรัทธาและเหตุผล"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=8hAeEn4rfQ4
ดู 2761 ครั้ง
ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

เรื่อง "ศรัทธาและเหตุผล" นี้อิงสาระจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

ป้าจุก ผู้ที่ผูกพันกับการทำผ้าแพรวามาตลอดชีวิต แต่เมื่อถึงวันที่เพื่อนร่วมชุมชนไปอยู่กับความแตกแยกขัดแย้งละทิ้งการทำผ้าแพรวา การพัฒนาการผลิตผ้า ตามความฝันของป้าจุกก็หยุดนิ่ง แต่เมื่อ "ศรัทธาและเหตุผล" คือสองสิ่งสำคัญที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน จึงทำให้สีของผ้าแพรวากลับมาเป็นสีแห่งความสุขอีกครั้ง