ธิราชเจ้าจอมสยาม {Thee Siamese Lord} Ep. 70

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=T2NoZKvqz9Y
ดู 1795 ครั้ง
.......................❤...................❤
...........❤...................❤....................❤
....❤..........Thanks from the heart-ka...........❤
❤............................PiChai...........................❤
❤...............Love and respect for you..............❤
.❤ .........................Always.........................❤
....❤.................Kaew(◠‿◠:❤)*.............❤
............❤.......................................❤
................................❤❤
`.❤❤`.

16NOV10 THAILAND(◠‿◠:❤)*❤❤
สารคดีกึ่งละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช,
ธิราชเจ้าจอมสยาม {Thee Siamese Lord}

Thanks from the heart for the great sharing ka, Kun Mahhaudj(◠‿◠:❤)*
And all rights go to Rightful Owner : http://www.youtube.com/user/mahhaudj

Love and respect for you ka.
Kaew(◠‿◠:❤)*