คุณวิรัช คงคาเขต อดีต สก เขตบางกอกใหญ่ แวะเยี่ยมเยียน ลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=08eFs4naLdg
ดู 2138 ครั้ง
ลานชุมชนปลอดยาเสพติด "ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อปลอดยาเสพติด" เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของลูกหลานชาววัดอรุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับพื้นที่ว่างในชุมชน พื้นที่ 215 ตรางเมตร เพื่อเทปูนซีเมนต์ทำเป็นลานสาธารณะประโยชน์ ใว้สำหรับให้เด็กๆในชุมชนได้ออกกำลังกายและไว้ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน
รายการก่อสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด
1.เทลานปูน ขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ยาว 40 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ใช้สอย 250 ตารางเมตร
2.สนามหญ้า ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร
3.กระชังปลาพร้อมลูกปลาตะเพียน ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.0 เมตร 2 กระชัง
4.ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 3.80 เมตร จำนวน 6 ต้น
5.ติดตั้งราวเหล็ก ขนาดความสูง 0.50 เมตร ยาว 14 เมตร
6.ปลูกต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มัน ขนาดความสูง 4 เมตร จำนวน 2 ต้น
7.ปลูกต้นโมกขศักดิ์ ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 24 กระถาง
8.ปลูกต้นมะยม ขนาดความสูง 2 เมตร จำนวน 2 ต้น
9.สนามฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ 1 สนาม(สำหรับเด็ก 7-10 ขวบ)
10.สนามแบดมินตันพร้อมอุปกรณ์ 1 สนาม
11.ชิงช้าโยกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัว
12.โต๊ะหินขัดพร้อมม้านั่ง จำนวน 2 ชุด
13.สร้างรางระบายน้ำความยาว 15 เมตร
14.ปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
15.ปรับพื้นที่และเทลานปูนสำหรับทิ้งขยะของชุมชน
รวมใช้เงินในการก่อสร้างและปรับปรุงทั้งสิ้นเป็นเงิน = 264,450 บาท
รายนามผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคเงินสร้างลานอเนกประสงค์ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด
1.บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัดโดย คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ = 81,500 บาท
2.ค่ายเพลงกะฉ่อนคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ = 66,150 บาท
3.บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้งจำกัดโดย คุณสัจเกษม วงศ์วรรณไชย = 30,000 บาท
4.คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล (เสี่ยเกา สาย2) = 25,000 บาท
5.คุณกฤษณะ เนาว์สถาน(นะ เมืองเพชร) = 12,000 บาท
6.คุณสุโข มหาพิรุณ = 10,000 บาท
7.คุณมานะ คงวุฒิปัญญา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางกอกใหญ่ = 10,000 บาท
8.คุณวิรัช คงคาเขต อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ = 10,000 บาท
9.คุณประพัฒน์ จันวันเพ็ญ(แต๊บ วัดอรุณ) = 5,000 บาท
10.ดาบยนต์ สมเด็จ = 5,000 บาท
11.คุณทัศนัย มณีสุข(บอย วัดอรุณ) = 2,000 บาท
12.คุณตุ่ม และครอบครัวทองแท้ = 1,000 บาท
13.คุณปรีชา รัตนประสิทธิ์ = 1,000 บาท
14.คุณตอง วัดอรุณ = 1,000 บาท
15.ป๋าแดง = 1,000 บาท
16.คุณยักษ์เอ๊ย by กะฉ่อน = 500 บาท
17.คุณรณวิทย์-คุณนกแก้ว = 500 บาท
18.คุณแม่ฮวย = 500 บาท
19.คุณต๊อบ วัดอรุณ = 300 บาท
20.คุณแม่จี๊ด = 300 บาท
รวมเป็นที่เงินที่รับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งสิ้น = 264,450 บาท
.....
ลานอเนกประสงค์ ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ
variety.kachon.com/61512