ผอ.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ขอเขิญร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=kWimr8xrNKk
ดู 2099 ครั้ง
((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผอ.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขิญร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/279639