ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(น.ส.พ.นิติรัฐ ออนไลน์)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=kpWzpjQyMgw
ดู 2215 ครั้ง
((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
พี่น้องชาววัดอรุณ-กลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมใจกันจัดสร้าง "ป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อเทิดทูลในคุณงามความดีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
https://variety.kachon.com/299017