พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ : คอนเสิร์ต 25 ปี กวีศรีชาวไร่ (แสดงสด) FULL

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=WhfxPhnpHeY
ดู 2635 ครั้ง
คอนเสิร์ต 25 ปี กวีศรีชาวไร่ โดย น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
แสดงวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย