สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=bW0JmjePx-k
ดู 1039 ครั้ง
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว จ. จันทบุรี
เป็นที่ประทับของพระองค์ท่าน กว่ายี่สิบปี
ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาและเพิ่มประสิ​ทธิภาพองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ : ผู้ผลิตวีดิทัศน์