1 แรงงานไพร่ทาสในสังคมศักดินา

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=LktusYbP4mA
ดู 1566 ครั้ง
แสดงเรื่องราวของสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในสังคมศักดินา อันเป็นสมัยที่ใช้แรงงานบังคับ
ไพร่ - ทาส ในการดำเนินการผลิตทุกด้านของสังคม