ประวัติวัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=9hnjL9aYWWA
ดู 1468 ครั้ง
วัดหูช้างแต่เดิมนั้นเป็นวัดร้างจากหลักฐานต่างๆและคำบอกเล่าของชาวบ้านในสมัยก่อนเข้าใจกันว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะเป็นตอนต้นหรือตอนปลายมิได้ระบุไว้ สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของฝูงช้างชาวบ้านโจษขานกันว่ามีผีดุนัก บูรณปฏิสังขรณ์กลับมาเป็นวัดอีกครั้งในสมัยพระครูวิหารกิจจานุการ(หลวงพ่อปาน โสนันโทเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1816