สารคดี100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 10 เสด็จประพาสอิตาลี - ริเวียร่า2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=9fzCGdjBZ0g
ดู 1839 ครั้ง
สารคดี ชุด 100 ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พศ 2550
อยากให้ทุกคนได้ชม เพื่อการศึกษา และได้รับความบันเทิง เท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
สารคดี 100 ปีไกลบ้านฯ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5,100ปี ไกลบ้าน,
เสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2,